Doelgroep

De opvang van cliënten op de zorgboerderij (een of meer dagen per week) is bedoeld om hun thuissituatie te ontlasten en hun eigen welbevindingen te vergroten, waardoor een definitieve opname in een instelling voorkomen dan wel uitgesteld kan worden.