Om deel te nemen aan de dagbesteding is er een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt voornamelijk plaats op basis van Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB). Ook particulieren deelname is mogelijk.